Author Archives: Dược sĩ Phạm Trung

THUỐC DẠ DÀY GOLDESOME

Thuốc Goldesome

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Goldesome. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Goldesome là thuốc gì? Nhóm thuốc: […]

THUỐC DẠ DÀY GELATIVE

Thuốc Gelactive

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Gelactive. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị viêm loét dạ dày được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Gelactive là thuốc gì? Nhóm thuốc: Gelactive […]

THUỐC DẠ DÀY GASTROLIUM

Thuốc Gastrolium

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Gastrolium. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Gastrolium là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc […]

THUỐC DẠ DÀY MEZAPULGIT

Thuốc Mezapulgit

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Mezapulgit. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Mezapulgit là thuốc gì? Nhóm thuốc: […]

THUỐC DẠ DÀY GELLUX

Thuốc Gellux

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Gellux. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị viêm, loét dạ dày được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Gellux là thuốc gì ? Nhóm thuốc: Gellux […]

THUỐC DẠ DÀY PANTOSTAD

Thuốc Pantostad 40

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Pantostad 40. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Pantostad 40 là thuốc gì? Nhóm […]

THUỐC DẠ DÀY LOMAC

Thuốc Lomac 20

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin về thuốc Lomac 20. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Lomac 20 là thuốc gì? Nhóm thuốc: […]

THUỐC DẠ DÀY VACOOMEZ

Thuốc Vacoomez

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Vacoomez 20. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Vacoomez 20mg là thuốc gì? […]

THUỐC DẠ DÀY STOMEX

Thuốc Stomex

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Stomex 20mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Stomex là thuốc gì? Nhóm […]

THUỐC DẠ DÀY MISANLUGEL

Thuốc Misanlugel

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Misanlugel. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Misanlugel là thuốc gì? Nhóm thuốc: Misanlugel […]