Author Archives: Dược sĩ Phạm Trung

THUỐC DẠ DÀY RABELOC

Thuốc Rabeloc 20mg

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Rabeloc 20mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Rabeloc 20mg là […]

THUỐC DẠ DÀY PRAZOPRO

Thuốc Prazopro 20mg

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Prazopro 20mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Prazopro là thuốc gì […]

THUỐC DẠ DÀY OMEPRAZOL

Thuốc Omeprazol

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Omeprazol. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Omeprazol là thuốc gì Nhóm thuốc: Omeprazol là thuốc […]

THUỐC MUỐI DẠ DÀY NABICA

Thuốc muối Nabica

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc muối Nabica. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc muối Nabica là thuốc […]

THUỐC DẠ DÀY MEPRAZ

Thuốc Mepraz 20mg

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Mepraz 20mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Mepraz là thuốc gì? Nhóm thuốc: […]

THUỐC DẠ DÀY MACTRIZOL

Thuốc Mactrizol

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Mactrizol. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Mactrizol là thuốc gì? Nhóm thuốc: Mactrizol […]

THUỐC DẠ DÀY KREMIL-S

Thuốc Kremil S

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Kremil S. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Kremil S là thuốc […]

THUỐC DẠ DÀY KAGASDINE

Thuốc Kagasdine 20mg

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Kagasdine 20mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng.được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Kagasdine 20mg là thuốc gì? Nhóm […]

THUỐC DẠ DÀY HADUGAST

Thuốc Hadugast

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Hadugast. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Hadugast là thuốc gì? Nhóm thuốc: […]

THUỐC DẠ DÀY GRANGEL

Thuốc Grangel

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Grangel. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Grangel là thuốc gì? Nhóm […]