Author Archives: Dược sĩ Phạm Trung

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG FEFASDIN

Thuốc Fefasdin 60mg

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Fefasdin 60. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Fefasdin 60 là thuốc gì Nhóm thuốc: Fefasdin 60 là […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG EROLIN

Thuốc Erolin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Erolin. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Erolin 10mg là thuốc gì Nhóm thuốc: Erolin 10mg là thuốc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG BILAXTEN

Thuốc Bilaxten

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Bilaxten. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Bilaxten là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Bilaxten là thuốc thuộc nhóm […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG CLANOZ

Thuốc Clanoz

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Clanoz. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Clanoz là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Clanoz là thuốc thuộc nhóm […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG CEBASTIN

Thuốc Cebastin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Cebastin 10. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng 1.Thuốc Cebastin 10 là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Cebastin 10 là thuốc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG ALLERGEX

Thuốc chống dị ứng Allergex

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Allergex 8mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Allergex 8mg là thuốc gì? Nhóm thuốc: Allergex 8mg là […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG BOSTANEX

Thuốc Bostanex

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Bostanex. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Bostanex là thuốc gì Nhóm thuốc: bostanex là thuốc đặc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG ACEZIN DHG

Thuốc Acezin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Acezin. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Acezin DHG là thuốc gì ? Nhóm thuốc: Acezin DHG là […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG LEVODIPINE

Thuốc Levpdipine

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Levodipine. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Levodipine 5mg là thuốc gì? Nhóm thuốc: Levodipine là thuốc đặc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG LORUCET-10

Thuốc Lorucet 10

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Lorucet-10. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Lorucet-10 là thuốc gì Nhóm thuốc: Lorucet-10 là thuốc đặc trưng […]