Author Archives: Dược sĩ Phạm Trung

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG BOSTANEX

Thuốc Bostanex

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Bostanex. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Bostanex là thuốc gì Nhóm thuốc: bostanex là thuốc đặc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG ACEZIN DHG

Thuốc Acezin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Acezin. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Acezin DHG là thuốc gì ? Nhóm thuốc: Acezin DHG là […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG LEVODIPINE

Thuốc Levpdipine

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Levodipine. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Levodipine 5mg là thuốc gì? Nhóm thuốc: Levodipine là thuốc đặc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG LORUCET-10

Thuốc Lorucet 10

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Lorucet-10. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Lorucet-10 là thuốc gì Nhóm thuốc: Lorucet-10 là thuốc đặc trưng […]