Author Archives: Dược sĩ Phạm Trung

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG GLOTIZIN

Thuốc Glotizin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Glotizin. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng 1. Thuốc Glotizin là thuốc gì? Nhóm thuốc: Glotizin là một thuốc tiêu biểu […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG DESLOTID

Thuốc Deslotid

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Deslotid. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng 1. Thuốc Deslotid là thuốc gì? Nhóm thuốc: Deslotid là một thuốc tiêu biểu […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG ACRITEL

Thuốc Acritel

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Acritel 5mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Acritel là thuốc gì? Nhóm thuốc: Acritel là thuốc thuộc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG KACERIN

Thuốc Kacerin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Kacerin 10mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Kacerin 10mg là thuốc gì? Nhóm thuốc: Kacerin 10mg là […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG FEFASDIN

Thuốc Fefasdin 60mg

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Fefasdin 60. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Fefasdin 60 là thuốc gì Nhóm thuốc: Fefasdin 60 là […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG EROLIN

Thuốc Erolin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Erolin. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Erolin 10mg là thuốc gì Nhóm thuốc: Erolin 10mg là thuốc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG BILAXTEN

Thuốc Bilaxten

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Bilaxten. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Bilaxten là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Bilaxten là thuốc thuộc nhóm […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG CLANOZ

Thuốc Clanoz

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Clanoz. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Clanoz là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Clanoz là thuốc thuộc nhóm […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG CEBASTIN

Thuốc Cebastin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Cebastin 10. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng 1.Thuốc Cebastin 10 là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Cebastin 10 là thuốc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG ALLERGEX

Thuốc chống dị ứng Allergex

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Allergex 8mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Allergex 8mg là thuốc gì? Nhóm thuốc: Allergex 8mg là […]