Author Archives: Dược sĩ Phạm Trung

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG ALMETAMIN

Thuốc Almetamin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Almetamin. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Almetamin là thuốc gì? Nhóm thuốc: Almetamin là thuốc thuộc nhóm thuốc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG CLARITYNE

Thuốc Clarityne

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Clarityne. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Clarityne là thuốc gì? Nhóm thuốc: thuốc Clarityne là thuốc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG USAALLERZ

Thuốc Ussallerz

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Usaallerz. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Usaallerz là thuốc gì? Nhóm thuốc: Usaallerz là thuốc đặc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG TELFOR

Thuốc Telfor 180

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Telfor. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Telfor là thuốc gì ? Nhóm thuốc: Telfor là thuốc kháng histamin […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG STADEXMIN

Thuốc Stadexmin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Stadexmin. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Stadexmin là thuốc gì? Nhóm thuốc: Stadexmin là thuốc đặc trưng […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG LERTAZIN

Thuốc Lertazin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Lertazin. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Lertazin 5mg là thuốc gì Nhóm thuốc: Lertazin 5mg là một […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG GLOTIZIN

Thuốc Glotizin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Glotizin. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng 1. Thuốc Glotizin là thuốc gì? Nhóm thuốc: Glotizin là một thuốc tiêu biểu […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG DESLOTID

Thuốc Deslotid

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Deslotid. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng 1. Thuốc Deslotid là thuốc gì? Nhóm thuốc: Deslotid là một thuốc tiêu biểu […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG ACRITEL

Thuốc Acritel

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Acritel 5mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Acritel là thuốc gì? Nhóm thuốc: Acritel là thuốc thuộc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG KACERIN

Thuốc Kacerin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Kacerin 10mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Kacerin 10mg là thuốc gì? Nhóm thuốc: Kacerin 10mg là […]