Author Archives: Dược sĩ Phạm Trung

THUỐC DA LIỄU LAMISIL

Thuốc Lamisil cream

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Lamisil cream. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị da liễu được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Lamisil là thuốc gì? Nhóm thuốc: Lamisil là […]

THUỐC DA LIỄU DUOFILM

Thuốc Duofilm 15ml

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Duofilm 15ml. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị da liễu được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Duofilm 15ml là thuốc gì? Nhóm thuốc: Duofilm 15ml […]

THUỐC DA LIỄU HITEEN GEL

Thuốc Hiteen Gel tại Nhà thuốc MedPhar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Hiteen Gel 20g. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh da liễu được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Hiteen Gel là thuốc gì Nhóm thuốc: […]

THUỐC DA LIỄU GENTRIDECME

Thuốc Gentridecme 10g

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Gentridecme 10g. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh da liễu được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Gentridecme là thuốc gì Nhóm thuốc: Gentridecme là […]

THUỐC DA LIỄU MAICA

Thuốc Maica 8ml tại Nhà thuốc MedPhar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Maica. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh da liễu được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Maica là thuốc gì? Nhóm thuốc: Maica là thuốc […]

THUỐC DA LIỄU KEM NGHỆ NAM HÀ

Kem Nghệ Nam Hà tại Nhà thuốc MedPhar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Kem nghệ Nam Hà. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh da liễu được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Kem nghệ Nam Hà là thuốc […]

THUỐC DA LIỄU GENPHARMASON

Thuốc Genpharmason

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Genpharmason 10g. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh da liễu được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Genpharmason là thuốc gì Nhóm thuốc: Genpharmason là […]

THUỐC DA LIỄU ERYFLUID

Thuốc trị mụn Eryfluid tại Nhà thuốc MedPhar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Eryfluid. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh da liễu được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Eryfluid là thuốc gì Nhóm thuốc: Thuốc Eryfluid là […]

THUỐC DA LIỄU DEZOR CREAM

Thuốc Dezor Cream

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Dezor Cream. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh da liễu được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Dezor Cream là thuốc gì Nhóm thuốc: Dezor […]

THUỐC DA LIỄU ACNEQUIDT

Thuốc Acnequidt

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Acnequidt. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh da liễu được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Acnequidt là thuốc gì? Nhóm thuốc: Acnequidt là thuốc […]