Author Archives: Dược sĩ Lê Quân

THUỐC BẢO VỆ GAN EGANIN

Thuốc bảo vệ gan Eganin tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Eganin. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Eganin là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Eganin là thuốc thuộc […]

THUỐC BẢO VỆ GAN CHOPHYTOL

Thuốc bảo vệ gan Chophytol tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Chophytol. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Chophytol là thuốc gì? Nhóm thuốc: Chophytol là thuốc điều trị […]

THUỐC BẢO VỆ GAN TONKA

Thuốc bảo vệ gan Tonka tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Tonka. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Tonka là thuốc gì? Nhóm thuốc: Tonka là thuốc thuộc nhóm […]

THUỐC BẢO VỆ GAN LIVERCOM

Thuốc bảo vệ gan Livercom tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Livercom. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Livercom là thuốc gì? Nhóm thuốc: Livercom là thuốc thuộc nhóm […]

Đà Nẵng: Khoảng 10 nghìn người là F1, F2 của 3 ca mắc Covid-19

lấy mẫu xét nghiệm covid 19

Theo Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, hiện số người là F1,F2 tiếp xúc 3 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng là rất lớn, với khoảng hơn 10 nghìn người. Trong khi đó, số mẫu lấy xét nghiệm mới được 3000 người. Nhiều nguồn lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng Tại cuộc họp trực tuyến […]

THUỐC BẢO VỆ GAN MYVELPA

Thuốc bảo vệ gan Myvelpa tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Myvelpa. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Myvelpa là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Myvelpa là thuốc […]

THUỐC BẢO VỆ GAN HEPEVEREX

Thuốc bảo vệ gan Hepeverex tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Hepeverex. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Hepeverex là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Hepeverex thuộc nhóm […]

THUỐC BẢO VỆ GAN HEPATYMO

Thuốc bảo vệ gan Hepatymo tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Hepatymo. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Hepatymo là thuốc gì? Nhóm thuốc: Hepatymo thuộc nhóm thuốc […]

THUỐC BẢO VỆ GAN SILYBEAN COMP

Thuốc bảo vệ gan Silybean Comp tại Nhà thuốc MedPhar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Silybean Comp. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Silybean Comp là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Silybean […]

THUỐC BẢO VỆ GAN TENOFOVIR STADA

Thuốc bảo vệ gan Tenofovir Stada tại Nhà thuốc MedPhar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Tenofovir stada. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Tenofovir stada là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Tenofovir […]