Author Archives: Dược sĩ Lê Quân

THUỐC BẢO VỆ GAN ABIVINA

Thuốc bảo vệ gan Abivina tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Abivina. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chữa bệnh gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Abivina là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Abivina là thuốc thuộc […]

THUỐC BẢO VỆ GAN FYNKHEPAR

Thuốc bảo vệ gan Fynkhepar tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Fynkhepar. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chữa bệnh gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Fynkhepar là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Fynkhepar là thuốc đặc […]

THUỐC BẢO VỆ GAN PHILURSO

Thuốc bảo vệ gan Philurso tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Philurso. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Philurso là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Philurso là thuốc thuộc […]

THUỐC BẢO VỆ GAN HEPA MERZ

Thuốc bảo vệ gan Hepa Merz tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Hepa merz 5g. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Hepa merz 5g là thuốc gì? Nhóm thuốc: Hepa merz […]

THUỐC BẢO VỆ GAN LIVERSTAD

Thuốc bảo vệ gan Liverstad tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Liverstad. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Liverstad là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Liverstad là thuốc thuộc […]

THUỐC BẢO VỆ GAN BIBISO

Thuốc bảo vệ gan Bibiso tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Bibiso. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Bibiso là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Bibiso là thuốc thuộc […]

THUỐC BẢO VỆ GAN TIOGA

Thuốc bảo vệ gan Tioga tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốcTioga. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Tioga là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Tioga là thuốc thuộc nhóm […]

THUỐC BẢO VỆ GAN BENDICAL

Thuốc bảo vệ gan Bendical tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Bendical. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Bendical là thuốc gì? Nhóm thuốc: Thuốc Bendical là thuốc thuộc […]

THUỐC BẢO VỆ GAN LUBIRINE

Thuốc bảo vệ gan Lubirine tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Lubirine. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Lubirine là thuốc gì? Nhóm thuốc: Lubirine thuộc nhóm […]

THUỐC BẢO VỆ GAN BATONAT

Thuốc bảo vệ gan Batonat tại Nhà thuốc Medphar

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Batonat. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị gan được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Batonat là thuốc gì? Nhóm thuốc: Batonat là thuốc thuộc nhóm […]