Monthly Archives: Tháng Ba 2020

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG METHORPHAN

Thuốc Methorphan

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Methorphan. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Methorphan là thuốc gì Nhóm thuốc: thuốc Methorphan là một thuốc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG ALMETAMIN

Thuốc Almetamin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Almetamin. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Almetamin là thuốc gì? Nhóm thuốc: Almetamin là thuốc thuộc nhóm thuốc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG CLARITYNE

Thuốc Clarityne

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Clarityne. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Clarityne là thuốc gì? Nhóm thuốc: thuốc Clarityne là thuốc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG USAALLERZ

Thuốc Ussallerz

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Usaallerz. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Thuốc Usaallerz là thuốc gì? Nhóm thuốc: Usaallerz là thuốc đặc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG TELFOR

Thuốc Telfor 180

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Telfor. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Telfor là thuốc gì ? Nhóm thuốc: Telfor là thuốc kháng histamin […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG STADEXMIN

Thuốc Stadexmin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Stadexmin. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Stadexmin là thuốc gì? Nhóm thuốc: Stadexmin là thuốc đặc trưng […]