Monthly Archives: Tháng Hai 2020

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG LERTAZIN

Thuốc Lertazin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Lertazin. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Lertazin 5mg là thuốc gì Nhóm thuốc: Lertazin 5mg là một […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG GLOTIZIN

Thuốc Glotizin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Glotizin. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng 1. Thuốc Glotizin là thuốc gì? Nhóm thuốc: Glotizin là một thuốc tiêu biểu […]

THUỐC DẠ DÀY NAPROZOLE

Thuốc Naprozole

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Naprozole. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị đau dạ dày. được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Naprozole là thuốc gì Nhóm thuốc: Naprozole là thuốc […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG DESLOTID

Thuốc Deslotid

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Deslotid. Một sản phẩm trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng 1. Thuốc Deslotid là thuốc gì? Nhóm thuốc: Deslotid là một thuốc tiêu biểu […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG ACRITEL

Thuốc Acritel

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Acritel 5mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Acritel là thuốc gì? Nhóm thuốc: Acritel là thuốc thuộc […]

THUỐC DẠ DÀY GLOMEZOL

Thuốc Glomezol

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Glomezol. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị đau dạ dày được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Glomezol là thuốc gì Nhóm thuốc: Glomezol là thuốc […]

THUỐC DẠ DÀY RABETO

Thuốc Rabeto

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Rabeto. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc điều trị bệnh đau dạ dày được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Rabeto 40mg là thuốc gì Nhóm thuốc: Rabeto […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG KACERIN

Thuốc Kacerin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Kacerin 10mg. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Kacerin 10mg là thuốc gì? Nhóm thuốc: Kacerin 10mg là […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG FEFASDIN

Thuốc Fefasdin 60mg

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Fefasdin 60. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1.Thuốc Fefasdin 60 là thuốc gì Nhóm thuốc: Fefasdin 60 là […]

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG EROLIN

Thuốc Erolin

Tại bài viết này, Nhà thuốc MedPhar sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu về thuốc Erolin. Một sản phẩm nổi bật trong danh mục thuốc chống dị ứng được đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của chúng tôi tin dùng. 1. Erolin 10mg là thuốc gì Nhóm thuốc: Erolin 10mg là thuốc […]